หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ:-

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางณัฐจรีย์ พลอยสุกใส เบอร์โทร 089-0306313

กลุ่มบุคลากรกองการประปา

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์089-0306313

อีเมล