หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ:-

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นางภาคินี ตั้งตรงเวชกิจ

  นายกเทศมนตรีตำบลหินเหล็กไฟ
  เบอร์โทร 063-2899695

 • thumbnail

  นายสุรพล สิทธิรัชนีวรรณ

  รองนายกเทศมนตรีตำบลหินเหล็กไฟ
  เบอร์โทร 086-2579445

 • thumbnail

  นายวัชรากร สีหาบุญทอง

  รองนายกเทศมนตรีตำบลหินเหล็กไฟ
  เบอร์โทร 089-6306472

 • thumbnail

  นางสาวจันทนา ดงสิงห์

  เลขานุการนายกเทศมนตรี
  เบอร์โทร 062-3327977

 • thumbnail

  นายสมดุลย์ ธนะสีลังกูร

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
  เบอร์โทร 094-3795920