หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นางภาคินี ตั้งตรงเวชกิจ

  นายกเทศมนตรีตำบลหินเหล็กไฟ เบอร์โทร 063-2899695

 • thumbnail

  นายวัชรากร สีหาบุญทอง

  รองนายกเทศมนตรีตำบลหินเหล็กไฟ เบอร์โทร 089-6306472

 • thumbnail

  นางสาวจันทนา ดงสิงห์

  เลขานุการนายกเทศมนตรี เบอร์โทร 062-3327977