หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ:-

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายจักรินทร์ ปลื้มจิต เบอร์โทร 085-6829199

กลุ่มบุคลากรกองสวัสดิการสังคม

ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์085-6829199

อีเมล