หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ:-

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายอภิเดช ลาดบัวขาว เบอร์โทร 080-3721605

กลุ่มบุคลากรสำนักปลัดเทศบาล

ตำแหน่งพนักงานจ้าง

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์080-3721605

อีเมล