หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ:-

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • thumbnail

  นางสาวนิติภรณ์ จันทร์โสภา เบอร์โทร 093-5451818

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  093-5451818

 • thumbnail

  นางสาวนิภารัตน์ เทพจันดา เบอร์โทร 081-4544941

  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

  081-4544941

 • thumbnail

  นางปริษา เพียรชนะ เบอร์โทร 095-2109887

  พนักงานจ้าง

  095-2109887

 • thumbnail

  นางสาวกมลวรรณ สีทา เบอร์โทร 097-3359930

  พนักงานจ้าง

  097-3359930