หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ:-

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ

กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางสาวนิติภรณ์ จันทร์โสภา เบอร์โทร 093-5451818

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  093-5451818

 • thumbnail

  นางสาวนงลักษณ์ ภู่แส เบอร์โทร 081-2654122

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

  081-2654122

 • thumbnail

  นายจักรินทร์ ปลื้มจิต เบอร์โทร 085-6829199

  นักพัฒนาชุมชน

  085-6829199

 • thumbnail

  นางสาวทิภาพร จารุวัฒสวัสดิ์ เบอร์โทร 085-6377046

  085-6377046

 • thumbnail

  นางสาวมัณฑนา วงษา เบอร์โทร 096-5424683

  096-5424683