หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ:-

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ

กองการศึกษา ศาสนาฯ

 • thumbnail

  นายยุทธพร กล่อมจิต เบอร์โทร 085-0152456

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

  085-0152456

 • thumbnail

  นายอธิราช ดงสิงห์ เบอร์โทร 085-3020649

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  085-3020649

 • thumbnail

  นางสาวสุชาดา ไวยวุฒินันท์ เบอร์โทร 083-7236577

  นักสันทนาการชำนาญการ

  083-7236577

 • thumbnail

  นางสาวอนัญตญา อุตตาปา เบอร์โทร 083-7347741

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

  083-7347741

 • thumbnail

  นางสาวภัทรพร ทันไธสง เบอร์โทร 084-5528422

  084-5528422

 • thumbnail

  นายภูฤทธิ์ ประเสริฐแก้ว

 • thumbnail

  นางสาวจัสมิน แข็งฉลาด

  092-9753235

 • thumbnail

  นางสาวกานต์ธิดา สมบัติ

  064-8840446

 • thumbnail

  นางสาววันเพ็ญ ชัยคง เบอร์โทร 093-5053214

  093-5053214

 • thumbnail

  นางจุไรรัตน์ อึ้งศิริไพศาล เบอร์โทร 062-2693107

  062-2693107

 • thumbnail

  นางศิริวรรณ แซ่ตั้ง เบอร์โทร 064-5642330

  064-5642330

 • thumbnail

  นางกฤษณา ปินะการัง เบอร์โทร 086-8799805

  086-8799805