หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ:-

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ

กองช่าง

 • thumbnail

  นายยุทธศักดิ์ ไกรแก้ว เบอร์โทร 081-0684441

  นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

  081-0684441

 • thumbnail

  นางสายตา แสนมี

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  087-8809384

 • thumbnail

  นางสาวกัลยรัตน์ สุริวงษา เบอร์โทร 061-9809375

  พนักงานจ้าง

  061-9809375

 • thumbnail

  นายกมล เพียรชนะ

  พนักงานจ้าง

 • thumbnail

  นายสมจิต เส็งนา เบอร์โทร 094-4734621

  พนักงานจ้าง

  094-4734621

 • thumbnail

  นายปริญญา บุตรเพชร เบอร์โทร 081-6165099

  พนักงานจ้าง

  081-6165099

 • thumbnail

  นายบุญรอด กลายไพร

  พนักงานจ้าง

 • thumbnail

  นายประดิษฐ์ ทะบิลรัมย์ เบอร์โทร 099-2450859

  พนักงานจ้าง

  099-2450859

 • thumbnail

  นายวัลลภ ยินดีรัมย์ เบอร์โทร 091-3592095

  พนักงานจ้าง

  091-3592095