หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ:-

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ

กองการประปา

 • thumbnail

  นายยุทธพร กล่อมจิต เบอร์โทร 085-0152456

  ผอ.กองการศึกษา รก.ผอ.กองการประปา

  085-0152456

 • thumbnail

  นางณัฐจรีย์ พลอยสุกใส เบอร์โทร 089-0306313

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

  089-0306313

 • thumbnail

  นายจักรพันธ์ นันทะบุตร เบอร์โทร 082-4840641

  พนักงานจ้าง

  082-4840641

 • thumbnail

  นางศิริวรรณา ชัยคง

  เบอร์โทร 082-0377159

  082-0377159

 • thumbnail

  นางสาวธาราภรณ์ ประวงศ์อานุภาพ

  เบอร์โทร 095-8988576

  095-8988576

 • thumbnail

  นายสัจพจน์ คชราช

  เบอร์โทร 090-7390966

  090-7390966

 • thumbnail

  นางสาวอัจฉราพรรณ สายยศ

  เบอร์โทร 065-4474544

  065-4474544

 • thumbnail

  นายวิเชษฐ สุนทะมาลา

 • thumbnail

  นายไสว แซ่ตั้ง

 • thumbnail

  นายสาริน ปักกาเวสา

  เบอร์โทร 095-1123620

  095-1123620

 • thumbnail

  นายภานุพงศ์ สวัสดี

  เบอร์โทร 093-2906269

  093-2906269

 • thumbnail

  นายเอกสิทธิ์ คุมธง

  เบอร์โทร 061-4764726

  061-4764726