หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ:-

การใช้น้ำอย่างประหยัด

ด้วยปัจจุบันเราได้ใช้น้ำกันฟุ่มเฟือย ควรหันมาเปลี่ยนวิธีการใช้น้ำ ไม่ปล่อยให้น้ำไหลทิ้ง โดยเปล่าประโยชน์เป็นการประหยัดค่าน้ำได้มากขึ้นอีกด้วย
โดยการใช้อย่างอย่างประหยัดด้วย 10 วิธีง่าย ๆ 
1.การอาบน้ำ  การใช้ผักบัวจะสิ้นเปลืองน้ำน้อยที่สุด รูยิ่งเล็ก ยิ่งประหยัดน้ำ ปิดฝักบัวในขณะที่ถูสบู่ 
2.การโกนหนวด  โกนหนวดแล้วใช้กระดาษเช็ดก่อน จึงใช้น้ำ จากแก้วมาล้างอีกครั้ง
3.การแปรงฟัน  การใช้น้ำบ้วนปากและแปรงฟันโดยใช้แก้ว 
4.การใช้ชักโครก  ควรใช้ถุงบรรจุน้ำมาใส่ในโถน้ำ หรือตักราด เพื่อลดการใช้น้ำ
5.การซักผ้า  ขณะทำการซักผ้าไม่ควรเปิดน้ำทิ้งไว้ตลอดเวลา ควรรวบรวมผ้าให้ได้มากพอต่อการซักแต่ละครั้ง
6.การล้างถ้วยชาม ภาชนะ  ใช้กระดาษเช็ดคราบสกปรกออกก่อน แล้วล้างพร้อมกันในอ่างน้ำ
7.การล้างผักผลไม้  ใช้ภาชนะรองน้ำเท่าที่จำเป็น ล้างผักผลไม้ให้สะอาด และประหยัดกว่าเปิดล้างจากก๊อกน้ำ
8.การเช็ดพื้น  ควรใช้ภาชนะรองน้ำและซักล้างอุปกรณ์ในภาชนะก่อนที่จะนำไปเช็ดถู จะใช้น้ำน้อยกว่า
9.การรดน้ำต้นไม้  ควรใช้ฝักบัวรดน้ำต้นไม้แท่นการใช้สายยางจากก๊อกน้ำโดยตรง หากเป็นพื้นที่บริเวณกว้างควรใช้ สปริงเกลอร์
10.การล้างรถ  ควรรองน้ำใส่ภาชนะ เช่น ถังน้ำ แล้วใช้ผ้าหรือเครื่องมือล้างรถจุ่มน้ำลงในถัง เพื่อเช็ดทำความสะอาดแทนการใช้สายยางฉีดน้ำโดยตรง


 
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet