หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ:-

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หลักเกณฑ์และวิะีการประเมินผลการปฏิบ้ติงานของพนักงานเทศบาล.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet