หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ:-

มาตรการป้องกัน กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายบนทางสาธารณะ

  1. http://www.hinlekfailocal.go.th/portal/datas/file/1626147068.pdf
  2. http://www.hinlekfailocal.go.th/portal/datas/file/1626147081.pdf
     
      แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกร้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วย
กฎหมาย
      -  แจ้งด้วยตนเองที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหินหล็กไฟ ที่อยู่ 383 หมู่ 1
         อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์
      -  เบอร์โทร  044 - 666685 ต่อ 5
      -  Facebook สำนักงานเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
      -  www.hinlekfailocal.go.th

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet