หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ:-

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายประดิษฐ์ สวัสดี เบอร์โทร 085-4186209

กลุ่มบุคลากรสำนักปลัดเทศบาล

ตำแหน่งพนักงานจ้าง

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์085-4186209

อีเมล