หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ:-

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางจินตนา มีด้วง เบอร์โทร 081-7255241

กลุ่มบุคลากรสำนักปลัดเทศบาล

ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์081-7255241

อีเมล